I er velkommen til at tage kontakt, hvis I ønsker at afholde en workshop med Camilla. I samarbejde med jer vil Camilla udarbejde et program der passer til jeres målgruppe og behov. Contact

Camilla underviser og har erfaring med alle aldersgrupper fra:

babyer, børn, unge, voksne, ældre og parkinsonramte'

Camilla er fast tilknyttet som danseformidler i foreningen https://www.standsogdans.dk

Camilla Stages undervisning er baseret på en kropslig forståelse af grounding samt en autentisk undersøgelse af kroppens funktioner, strukturer og sensoriske kvaliteter og muligheder. Vi udforsker bevægelser i kroppens indre rum og kroppen der bevæger sig i det ydre rum og samspillet der imellem. Camilla vægter en uhøjtidlig, nysgerrig og improvisatorisk tilgang til dans og bevægelse som er sat i en verbalt guidet undersøgelses ramme kombineret med stærk tekniktræning, hvor deltagerne gennem forløbet udvikler deres kinæstetiske sanser og undersøger deres egne til forskellige læringsmetoder gennem dans.

Kunstneriske og pædagogisk betragtninger.

Inspireret af bevægelses kvaliteter og studier fra Folkwang Hochschule og koreografen Pina Bausch/Wuppertal TanzTeater, er Camilla Stages arbejdsmetoder bygger på det sanselige og kvaliteten i bevægelighed. Camilla arbejder med poetisk sensibilitet og hendes krop og bevægelsesforskning er baseret på opmærksomhed , grounding, suspension, kropsvægt, areal-anvendels, partnerarbejde og improvisation. Grundakslen i arbejdet er enkelhed, opmærksomhed og brugen af det indre og ydre rum samt søge det umiddelbare flydende og organiske. Udfra øvelser med vægt på den "funktionelle og strukturelle krop" - hud, muskler og skelet med fokus på en undersøgende tilgang, samt reflektiv intergration af det erfarede gennem øvelserne, fortsætter arbejdet ind i guidet improvisation og koreografi. Mødet af både Camilla´s, de studerendes bevægelses materiale, udvikles til udtryk, koreografier og kropstablauer inspireret og påvirket af den gruppe personligheder der deltager i træningsmiljøet. Camilla´s træning er for dansere men også egnet og tilgængelig for skuespillere, cirkusartistere og fysisk udøvende, både professionelle, studerende, amatører som er åben og nysgerrige på kroppens sanselighed og læring gennem det dansende sprog.

Tilstedeværelse og opmærksomhed er et vigtigt fokus for deltagerne i mine kurser-workshops. Arbejdet med at "lytte” - skabe centrering, grounding, afprøvning og udforskning af det indre og det ydre rum, hvori den studerende må udtrykke og uddybe sit kropslige og koreografiske bevægelses-forråd. Koncentrationen og investering af det personlig “jeg” er nødvendigt, fordi der fra begyndelsen til slutningen af kurset undersøges og stilles spørgsmål udfra den enkles deltagers “eget rum”. Temaet for undervisningen/workshoppen afhængiger af de omgivende strukturer og personer, der er involveret, velvidende, at mit møde med deltagerne/eleverne, er afgørende for mine koreografiske oplæg i formidlingen og læringen. Min rolle er således også at, tilskynde de studerende i, at være åbne og givende, minde dem om betydningen af, at finde glæden ved bevægelsen, deres evne til at, komponere og have tillid til deres krops musikalitet og dens følsomhed. Denne fokuserede energi, giver en koncentration til at, arbejde, udforske, lytte til sin egen krop og andres kroppe, uden at forsøge at "kopiere" på bekostning af en egen erfaring og personlig integritet. 

Den krop og bevægelsesformidling, jeg giver er på engang meget personlig og samtidig bunder den i nogle stærke dansetekniske og ”klassiske”  dansetraditioner, som jeg formidler  i forhold til udviklingen indenfor  samtidens dans og kropsudfoldelse og den målgruppe jeg arbejder med.
Øvelserne indeholder en rummelighed, der tilgodeser, både studerende og professionelle dansere men også skuespillere, krops artister, amatører unge som ældre med forskellig personlighed, fysik og teknisk niveau, får mulighed for at arbejde opmærksomt kropsligt og med et personligt fokus, for derved at kunne bevidstgøre sig  om sit potentiale og arbejde med det optimalt. Alle kroppe er forskellige. Derfor er det umådelig vigtigt, at den dansende er undersøgende i forhold til sin egen kapacitet og dermed tager ansvar for at udvide sin kropsbevidsthed, horisont og kreativitet.

Jeg prøver at skabe en atmosfære af fordybelse og åbenhed i mine klasser og workshops hvor, personlig engagement, seriøsitet og opmærksom tilstedeværelse er pålagt, men frem for at, det er perfektionisme der stræbes (som ofte er forbundet med frygt), er det undersøgelsen og nærværet, der understøttes i bevægelserne som en motiverende faktor for indlæring og udførelse af kropslige studier.

Jeg er uddannet  på Folkwang Hochschule i Tyskland, under ledelse af pina Bausch og Lutz Förster.Mine lærere var Malou Aridou, Lutz Förster, Hans Züllig, Dominique Mercy og Jean Cebron, som underviste i moderne danseteknik. Hver især har på deres måde hovedsageligt videreformidlet traditionen  fra Ausdrücks Tanz fra 20´erne i Tyskland.Labans bevægelses -teorier lagde grundlaget for Kurt Joos´s etablering af Folkwang Hochschule für Tanz Abteilung i Essen 1927. I sammen-arbejde med blandt andre Sigurd Leeder, udviklede han sin pædagogik. Mange kunstnere har gennem tiden påvirket og har haft indflydelse på Folkwang Hochschule gennem kunstnerisk og pæda-gogiske udveks-ling af dansere, undervisere og koreografer på hver side af Atlanten såsom Lucas Hoving, Jose´Limon, Alfredo Corvino o.a frem til indflydelsen fra koreografen Pina Bausch  og Wuppertal Tanztheater.

Det er ud fra den baggrund  har jeg ladet mig inspirer og vidreudviklet min undervisning og koreografier.

Jeg har bla. undervist og formidlet dans:I Dansens Hus, beskikket censor & foredragsholder på Skolen for Moderne Dans, Foredragsholder på Dansevidenskab på Københavns Universitet, Jurymedlem ved Dansesolution på Dansescenen, Workshop på Institut for Idræt Lærerseminaret København,1 årige fastansættelse som lærer I dans på Rytmisk DagHøjskole København. Workshopsleder ved Teater I  skolen seminar et samarbejde med Betty Nansen Teater  og  Frederiksberg Seminarium. Gæstelærer I dans og koreografi ved  Sønderborg højskole, Svendborg Højskole, Vrå Højskole, Toftlund  Højskole m.m . Workshop Sceneindgangen Kbh, danselærer v.Faxehus Efterskole, JuniorKompagniet/Ung Dansescene.Stands&Dans i Dansehallerne og i Dansekapellet.

 


Camilla Stage
Living Creatures
Performances
Press
News
Articles
Contact
Support